Statystyki Multi multi

 


Ilość wystąpień poszczególnych liczb w wybranych losowaniach
Statystyki powtarzających się par liczb w wybranych losowaniach
Statystyki mówiące ile razy miało miejsce wylosowanie danej liczby w następujących po sobie losowaniach
Statystyki mówiące w jakich odstępach dana liczba była losowana najczęściej.


Najczęściej losowane liczby:


Lp. Liczba Ilość wystąpień
1
56
4
2
66
4
3
26
3
4
31
3
5
45
3
6
51
3
7
63
3
8
67
3
9
70
3
10
5
2
11
29
2
12
44
2
13
48
2
14
36
2
15
38
2
Lp. Liczba Ilość wystąpień
16
33
2
17
71
2
18
39
2
19
72
2
20
43
2
21
77
2
22
62
2
23
1
2
24
18
2
25
80
2
26
3
2
27
25
2
28
4
2
29
19
1
30
55
1
Lp. Liczba Ilość wystąpień
31
11
1
32
41
1
33
64
1
34
14
1
35
74
1
36
35
1
37
15
1
38
21
1
39
17
1
40
57
1
41
22
1
42
24
1
43
69
1
44
47
1
45
73
1
Lp. Liczba Ilość wystąpień
46
79
1
47
52
1
48
2
1
49
59
1
50
16
1
51
60
1
52
28
1
53
7
1
54
68
1
55
40
1
56
42
1
57
23
1
58
76
1
59
49
1
60
6
1