Statystyki Multi multi

 


Ilość wystąpień poszczególnych liczb w wybranych losowaniach
Statystyki powtarzających się par liczb w wybranych losowaniach
Statystyki mówiące ile razy miało miejsce wylosowanie danej liczby w następujących po sobie losowaniach
Statystyki mówiące w jakich odstępach dana liczba była losowana najczęściej.


Najczęściej losowane liczby:


Lp. Liczba Ilość wystąpień
1
15
4
2
79
3
3
10
3
4
24
3
5
48
3
6
29
3
7
69
3
8
73
3
9
3
2
10
75
2
11
12
2
12
4
2
13
63
2
14
22
2
15
66
2
Lp. Liczba Ilość wystąpień
16
80
2
17
23
2
18
16
2
19
17
2
20
18
2
21
27
2
22
34
2
23
43
2
24
56
2
25
54
2
26
52
2
27
58
2
28
68
2
29
61
2
30
78
2
Lp. Liczba Ilość wystąpień
31
62
1
32
5
1
33
33
1
34
9
1
35
11
1
36
37
1
37
14
1
38
13
1
39
65
1
40
70
1
41
45
1
42
21
1
43
71
1
44
47
1
45
25
1
Lp. Liczba Ilość wystąpień
46
77
1
47
20
1
48
32
1
49
19
1
50
51
1
51
28
1
52
53
1
53
40
1
54
35
1
55
55
1
56
44
1
57
49
1
58
50
1
59
60
1
60
1
1