Statystyki Mini lotek

 


Ilość wystąpień poszczególnych liczb w wybranych losowaniach
Statystyki powtarzających się par liczb w wybranych losowaniach
Statystyki mówiące ile razy miało miejsce wylosowanie danej liczby w następujących po sobie losowaniach
Statystyki mówiące w jakich odstępach dana liczba była losowana najczęściej.


Najczęściej losowane liczby:


Lp. Liczba Ilość wystąpień
1
30
3
2
32
2
3
10
2
4
37
1
5
6
1
6
39
1
7
13
1
8
8
1
9
27
1
10
16
1
Lp. Liczba Ilość wystąpień
11
23
1
12
41
1
13
42
1
14
12
1
15
28
1
16
38
1
17
3
1
18
18
1
19
31
1
20
1
1