Statystyki Mini lotek

 


Ilość wystąpień poszczególnych liczb w wybranych losowaniach
Statystyki powtarzających się par liczb w wybranych losowaniach
Statystyki mówiące ile razy miało miejsce wylosowanie danej liczby w następujących po sobie losowaniach
Statystyki mówiące w jakich odstępach dana liczba była losowana najczęściej.


Najczęściej losowane liczby:


Lp. Liczba Ilość wystąpień
1
18
2
2
27
2
3
2
2
4
14
2
5
22
1
6
30
1
7
32
1
8
1
1
9
23
1
10
31
1
Lp. Liczba Ilość wystąpień
11
12
1
12
8
1
13
9
1
14
34
1
15
29
1
16
37
1
17
42
1
18
7
1
19
28
1
20
33
1